Input your search keywords and press Enter.

တတိယႏုိင္ငံသြားဖုိ႕ အိပ္မက္ေပ်ာက္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ မေလးရွားက ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အိမ္ျပန္ခရီး ဘယ္လိုဆက္ျဖစ္မလဲ

ေရးသားသူ  – Salai Hung Tun Gei

“ခ်င္းဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ျပန္ပို႕ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ပိုင္းနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မွတ္ရေသးဘဲ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ေနပါတယ္”

အထက္ပါစကားကို UNHCR ရဲ႕ေျပာေရးဆိုခြင့္ရပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးက ခ်င္းေ၀ါလ္သတင္းဌာနနဲ႕ ဒို႕အသံတို႕ပူးေပါင္းတဲ့ ေရဒီယိုအစီအစဥ္မွာ အီးေမးလ္နဲ႕စာျပန္ထားတဲ့စကားျဖစ္ပါတယ္။  ခ်င္းလူမ်ိဳးဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ျပန္ပို႕ေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ပုိင္း ဆုိင္ရာမွာေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မွတ္ရေသးဘူးလို႕ဆိုလုိလုိက္တာပါ။

ဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ျပန္ပို႕ဖုိ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႕ပတ္သက္လုိ႕ကေတာ့ UNHCR ရဲ႕ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိ ပုဂိၢဳလ္က ၂၀၁၈ အေစာပုိင္းက ေအဂ်င္စီအေနနဲ႕ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနဲ႕လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ ႏုိင္ငံတကာအကာအကြယ္ေပးမႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ရန္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ အေျခအေနေျပာင္းလဲမႈက လံုေလာက္ေစတယ္ဆိုၿပီး UNHCR အေနနဲ႕ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္ လုိ႕လည္းဆိုပါတယ္။

ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕လြတ္လပ္ၿပီး အခ်က္အလက္ေတြကို သိရွိေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ အေျခခံၿပီးေတာ့ ခ်င္းဒုကၡသည္ေတြကို ျမန္မာႏုိင္ ငံျပန္ပို႕ေရးျဖစ္ႏုိင္ေျခအတြက္ UNHCR ကျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း၊ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ျပန္လာေရး နဲ႕ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးကို စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ေပးေနသကဲ့သို႕ ျပန္လာလုိတဲ့ ဒုကၡည္ေတြကို ျပန္လာရာမွာ UNHCR ကလြယ္ကူေခ်ာေမာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမယ္လုိ႕လည္း အေျခအေနကိုေျပာဆိုထားပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက ခ်င္းလူမ်ိဳးဒုကၡသည္ေတြကို အကူအညီေပးမႈေတြကို ရပ္ဆုိင္းလုိက္တယ္ဆုိၿပီး ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုးက ဇြန္လမွာ ေၾကညာလိုက္တဲ့အတြက္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးမွာရွိတဲ့ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြအၾကား ေ၀ဖန္မႈေတြ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႕လည္း UNHCR အေနနဲ႕ သူ႕ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဖုိ႕ ေၾကညာခ်က္ေတြ၊ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ မေလးရွားႏုိင္ငံမွာလည္း ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြက အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဖုိ႕ ဆႏၵေတြလည္းထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဒီထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းမွာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေနတဲ့အေျခေနေတြရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြကို အကာကြယ္ေပးဖုိ႔ မလုိအပ္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ပါရွိပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာအကာအကြယ္ရရွိဖုိ႔ မလိုအပ္ေတာ့ဘူးလုိ႔  အကဲျဖတ္ထားတဲ့  ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ဒုကၡသည္အဆင့္မွ တစ္ဦးခ်င္းရပ္နားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းဆိုင္ရာသတင္းေပးပို႔ခ်က္တစ္ခုတြင္ UNHCR က ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။

၄င္းတို႔၏ ဒုကၡသည္ကဒ္ကို သက္တမ္းတိုးရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္မႈျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္စရာႏွစ္ခုကို ကမ္းလွမ္းမည္ျဖစ္ကာ တစ္ခုမွာ ၄င္းတို႔၏ဒုကၡသည္ကတ္မ်ားကို ၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာအထိ သက္တမ္းတိုးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္ သက္တမ္းတိုးေပးမည္မဟုတ္ဘဲ ဒုတိယတစ္ခုမွာ အကာအကြယ္လိုအပ္ေသးသည္ဟု ၄င္းတို႔က ယူဆပါက အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုလုပ္ၿပီး ၄င္းတို႔၏ ဒုကၡည္အဆင့္ကို အတည္ျပဳသည့္ စာတစ္ေစာင္ကို UNHCR ကထုတ္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအလွႈပ္အခတ္က UNHCRမွာ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ မေလးရွားမွာေနထုိင္တဲ့ ခ်င္းလူမ်ိဳး ဒုကၡသည္၃ေသာင္းနီးပါးနဲ႔ အိႏၵိယမွာေနတ့ဲခ်င္းလူမ်ိဳး ၃၀၀၀ခန္႔အေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။

ဒုိင္လူမ်ိဳးစု လူမႈေရးအသင္းက ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဆလုိင္းေအာင္လိန္းက ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ UNHCR အေနနဲ႕ တာ၀န္မဲ့စြာ စြန္႕ပစ္တာျဖစ္တယ္လုိ႕ေျပာပါတယ္။

“သူတုိ႕လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႕အကိုက္ဘူး။ မကိုက္တာက နံပတ္တစ္အေနနဲ႕သူတုိ႕ကို အကာအကြယ္မေပးလုိက္ေတာ့တာနဲ႕သူတို႕သည္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမလံုၿခံဳေတာ့ဘူး။ UNHCR ကအကာအကြယ္မေပးေတာ့တဲ့အတြက္ သူတို႕သည္ မေလးရွားမွာတရားမ၀င္ျဖစ္သြားမယ္။ သူတို႕အဖမ္းခံရမယ္။ နံပါတ္ႏွစ္အေနနဲ႕ သူတို႕အေနနဲ႕ျမန္မာျပည္ျပန္လာၿပီးရင္လည္း တရားမ၀င္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေတာ့ ျမန္မာျပည္ဥပေဒနဲ႕ျပန္ညိေတာ့မွာျဖစ္တယ္” လုိ႕သူက Zalen ရဲ႕အင္တာဗ်ဴးမွာေျဖၾကားထားပါတယ္။

UNHCR ရဲ႕လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမွာ ဒုကၡသည္ေတြကို ေနရပ္ျပန္သြားခုိင္းခ်ိန္မွာ ျပန္သြားမယ့္ ႏုိင္ငံဟာ တည္ၿငိမ္မႈရွိရမယ္လုိ႕ဆိုထားပါတယ္။ သို႕ေပမယ့္ UNHCR ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္စာမွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ခ်င္းျပည္နယ္လုိ႕ေရးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေအးခ်မ္းၿပီလုိ႕ မဆိုထားတဲ့အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႕ကိုက္ညီမႈမရွိဘူးလုိ႕ ခ်င္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြက ေထာက္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။

ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အေနနဲ႕ ေအဂ်င္စီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ ရုတ္သိမ္းဖု႔ိ႔အတြက္  စာမ်က္ႏွာေပါင္း ၃၇ မ်က္ႏွာပါတဲ့ အစီအရင္ခံစာတစ္ခုကို ေအာက္တိုဘာလ (၆) ရက္ေန႕မွာ ဆြီဇီလန္ႏုိင္ငံ၊ UNHCR ရံုးစုိက္ရာဌာနခ်ဳပ္အထိ သြားေရာက္ၿပီး တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအစီရင္ခံစာ ထဲမွာ အဓိကအားျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ဟာ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းရွားပါးတဲ့ အဆင္းရဲ႕ဆံုးျပည္နယ္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ၊ျပည္နယ္ရဲ႕ အေနာက္ဖက္ျခမ္းပလက္၀ၿမိဳ႕မွာ ရခိုင့္တပ္မေတာ္ (AA) နဲ႕ ျမန္မာစစ္တပ္တို႕ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားေန ဆဲျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆိုထားပါတယ္။ အဲဒီ့အျပင္ ခ်င္းလူမ်ိဳးအမ်ားစုဟာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြမ်ားျပားၿပီး ဘာသာေရးခြဲျခားမႈ၊ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ ေတြရွိေနဆဲျဖစ္တယ္လို႕ အစီအရင္ခံစာမွာပါရွိပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔လံုျခံဳေရးအတြက္ ျမန္မာ Institue မွထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စာရင္းအရ ၾသဂုတ္လအတြင္းမွာပဲ ပလက္၀ၿမိဳ႔နယ္မွာ  အုပ္စုနွစ္စုအၾကား အနည္းဆံုးလက္ကုိင္ တုိက္ပြဲ ေတြျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လုိ႔ ပါရွိပါတယ္။ ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ (CHRO) ရဲ႕အစီအရင္ခံစာမွာ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တြင္းျဖစ္ပြားတဲ့စစ္ပြဲေၾကာင့္ အိႏၵိယဖက္ျခမ္းထြက္ေျပးတိန္းေရွာင္တဲ့ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူအပါအ၀င္ ျပည္တြင္းမွာတင္ ရွိတဲ့စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္လုိ႕ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရရဲ႕ စာရင္းမွာေတာ့ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္ ၁၃၃၁ ဦးရွိတယ္လုိ႕ဆိုထားပါတယ္။ ပလက္၀မွာ နွစ္ဖက္ျဖစ္ပြားတဲ့ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ေျမျမွဳပ္မုိင္းထိမွန္လုိ႕ေသဆံုးမႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

ႏုိင္ငံတကာကိုအစီအရင္ခံမႈေတြ၊ အေရးဆိုမႈေတြေဆာင္ရြက္ေနေပမယ့္လည္း UNHCR ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ကေတာ့ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ၿပီး သူတို႕အေနနဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေျပာင္းလဲႏုိင္ဖို႕လည္း ခန္႕မွန္းရခက္တယ္လုိ႕ ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ Program Director of Human Rights Education and Religion of Belief ျဖစ္တဲ့ ဆလုိင္းဆန္ႏွင္းလ်န္ကသံုးသပ္ပါတယ္။

“UNHCR ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး အေရးဆိုမႈကိစၥက ေရတိုနဲ႕လုပ္လုိ႕ရတဲ့အရာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ အခ်ိန္ေပးဖုိ႕လုိမယ္။ ေလာေလာဆယ္အခ်ိန္ရတာက တစ္ႏွစ္ခြဲအခ်ိန္ရေသးတယ္။ ဒီအေတာအတြင္းမွာ သူတို႕ရဲ႕မူ၀ါဒနဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္ျပင္ဖုိ႕ႀကိဳးစားေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ UNHCR ကိုလည္းအေရးဆိုတယ္။ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္းေတြမွာလည္း အေရးဆိုတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ရန္ဟီလီကလည္း ေျပာဆိုလာခဲ့တယ္” သူကဆိုပါတယ္။

UNHCR အေနန႔ဲ႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြအရ ျပန္လာမယ့္သူတုိင္း အႏၱရာယ္ကင္းကင္းနဲ႔ လံုျခံဳမႈရွိေအင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္တယ္လုိ႔ ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ Field ဒါရုိက္တာျဖစ္တဲ့ ဦးသဲရာကေထာက္ျပပါတယ္။

“အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကေကာ ဘယ္ေလာက္အထိ အာမခံခ်က္ရွိသလဲဆိုတာကိုလည္း စဥ္းစားဖုိ႕လုိတယ္။ လက္ရွိခ်င္းျပည္နယ္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ထိုးထားတဲ့အဖြဲ႕က ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးျဖစ္တယ္။ အခုက ရွမ္းေျမာက္ဖက္မွာလည္း စစ္ပြဲေတြျဖစ္ေနေသးသလို၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ထားတဲ့ အဖြဲ႕နဲ႕လည္း တင္းမာမႈေတြရွိေနေသးတာေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္” လို႕ဆိုပါတယ္။

အကယ္၍အမွန္တကယ္ ခ်င္းဒုကၡသည္ေတြ ျပန္ေရာက္လာမယ္ဆိုရင္ ေနေရး၊ ထုိင္ေရးကိစၥေတြမွာ ကူညီႏုိင္သေလာက္ကူညီေပးဖုိ႕ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ၿပီး ျပန္ေရာက္လာတဲ့ လူအားလံုးအတြက္ေတာ့ ကူညီေပးရန္ အခက္အခဲရွိမယ္လုိ႕ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုး ရေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ စည္ပင္၀န္ႀကီး ဦးစိုးထက္ကလည္းျပည္နယ္အစိုးရရဲ႕ အေျခအေနကိုေျပာပါတယ္။

UNHCR ရဲ႕ေျပာေရးဆိုခြင့္ရပုဂိၢဳလ္က ျပန္လာတဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးကို ေထာက္ခံမႈက UNHCR ရဲ႕ တာ၀န္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေက်ာ္လြန္ေနပါတယ္။ ျပန္လာတဲ႔သူေတြရဲ႕ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေတြကို ဖန္တီးရာမွာ လြယ္ကူေခ်ာေမာဖို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ေနသူေတြနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြအပါအ၀င္ တျခားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ လိုပါလိမ္႔မယ္ လို႕ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဥကၠဌလည္းျဖစ္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနလည္းျဖစ္တဲ့ ဦးငိုင္ဆာ့ခ္က ေနရာဘယ္လိုခ်ထားေပးမယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေတြအရင္စဥ္းစားတာထက္ သူတို႕ဘယ္လုိလံုလံု ၿခံဳၿခံဳဒီျပည္ တြင္းကို ျပန္ေရာက္ႏုိင္ဖုိ႕ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာေတြမွာ ျပင္ဆင္ေပးမလဲဆိုတာက အဓိကအေရးႀကီး တယ္လုိ႕ဆိုပါတယ္။ သူတို႔ကုိင္ေဆာင္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ကို အတုမွန္းမသိဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံက ထြက္ခြာသြားတဲ့ တစ္ခ်ိဳ႔ေသာခ်င္းလူမ်ိဳးေတြလည္းရွိတယ္လုိ႔ သူကဆုိပါတယ္။

UNHCR ရဲ႕ခ်င္းဒုကၡသည္ေတြအေရးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ဇြန္လ(၁၃)ရက္ေန႔က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္အၿပီး မၾကာခင္ မေလးရွားကေန ျပန္လာတဲ့ ခ်င္းလူမ်ိဳးႏွစ္ဦးကုိ ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ အတုကိုင္ေဆာင္မႈနဲ႕ တရားမ၀င္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈပုဒ္မေတြနဲ႕ ဖမ္းစီးထိမ္းသိမ္းျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

 “ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္အတုကို အစစ္လုိ႕ထင္ၿပီးျပန္လာေပမယ့္ အတုျဖစ္ေနေတာ့ ဥပေဒအတုိင္းတရားစြဲတာမွန္ပါတယ္။ တရားမ၀င္ထြက္သြားတယ္ဆိုၿပီး ဥပေဒအတုိင္းတရားစြဲတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒုကၡေရာက္လုိ႕ တရားမ၀င္သြားပါတယ္ဆိုတာ တကယ္ မွန္ေနရင္ တရားမ၀င္နဲ႕သြားတယ္ဆုိတဲ့ လ၀က တရားစြဲတာဟာ မျဖစ္သင့္ဘူးေပါ့။ ဒါေတြကို ညွိေပးရပါလိမ့္မယ္” လို႕ဦးငိုင္ဆာ့ခ္ကေျပာပါတယ္။

မူ၀ါဒအရ ျပန္လာရမယ္ဆိုရင္ေတာင္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းရွားပါး အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနရတယ္လုိ႔ မေလးရွားနုိင္ငံမွာလက္ရွိေနထုိင္ေနတဲ့ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြကဆုိပါတယ္။

မေလးရွား ကုန္တိုက္ တစ္ခုမွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ မုိင္ႏူေဘြက ခ်င္းျပည္နယ္မွာ မိဘေတြရွိလုိ႕ ေနေရးကိစၥကိုေတာ့ သိပ္မပူေပမယ့္ ဒီဖက္က အလုပ္လုပ္သလိုမ်ိဳး အဲဖက္မွာရွားတယ္။ အလုပ္အကိုင္ရွားလုိ႕လည္း ႏုိင္ငံျခားကိုထြက္ လာတာျဖစ္တယ္။ ျပန္ရင္ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာကိုစဥ္းစားရေခါင္းအခဲဆံုးပဲ။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ အိမ္ေတြ၊ ယာေတြေရာင္းၿပီး မေလးရွားမွာေနတဲ့သူေတြ၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြဆိုရင္ ပိုၿပီးစိတ္ထိခိုက္ၾကရတယ္လို႕ သူတို႕ရဲ႕စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ရင္ဖြင့္ပါတယ္။

UNHCR ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအေနနဲ႕ မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ ခ်င္းလူမ်ိဳးဒုကၡသည္အခ်ိဳ႕ မိမိကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းႀကံစည္သည္အထိလည္ျဖစ္ပြားရပါတယ္။ မေလးရွားမွာေနထုိင္တဲ့ ခ်င္းလူမ်ိဳးဒုကၡသည္ေတြၾကားစိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြရွိေနခ်ိန္မွာ အားရစရာတစ္ခုအေနနဲ႕ ထြက္ေပၚလာတဲ့သတင္းကေတာ့ ေအာက္တိုဘာလ (၂၄) ရက္ေန႕က မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Mr.Salfuddin မွ သတင္းဌာနမ်ားရဲ႕ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားရာမွာ မေလးရွားႏုိင္ငံအစိုးရအေနနဲ႕ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းကို လက္မွတ္ေရးထုိးအဖြဲ႕၀င္ထားျခင္းမရွိေပမယ့္ ခ်င္းလူမ်ိဳးဒုကၡသည္မ်ားကို အတင္းအဓမၼဖိအားေပးၿပီး ဌာေနတုိင္းျပည္သို႕ ျပန္ပုိ႕ရန္ေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

 ဒါေၾကာင့္လည္း ခ်င္းဒုကၡသည္မ်ား အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ က ေအာက္တိုဘာလ (၃၁) ရက္ေန႕မွာ UNHCR အေနနဲ႕ သူ႕ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္ရုတ္သိမ္းေပးပါရန္နဲ႕ ႏုိင္ငံတကာအကာအကြယ္ကို လိုအပ္ေနတဲ့ မေလးရွားႏုိင္ငံေရာက္ ခ်င္းဒုကၡမ်ားရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႕စိတ္ပုိင္း၊ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာလံုၿခံဳမႈမ်ားအတြက္ အထူးဂရုျပဳကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

 

( ဒီေဆာင္းပါးကို Salai Hung Tun Gei ေရးသားထားၿပီး ခ်င္းေ၀ါလ္မီဒီယာႏွင့္ Frontier Myanmar တို႕ပူးေပါင္းကာ ဒို႕အသံေရဒီယုိအစီအစဥ္မွာ ထုတ္လႊင့္ခဲ့တာကို ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္ )