Input your search keywords and press Enter.

တစ္ဆို႕ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ တပ္၊ အစိုးရ ႏွင့္ အျမန္ေတြ႕ၿပီး သေဘာတူညီမႈတစ္ခု ရနုိင္ရန္ လုိအပ္ဟု အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားထုတ္ျပန္

Salai Benezer

တစ္ဆို႕ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား အျမန္ေတြ႕ဆံုညွိႏွိဳင္းၿပီးသေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု အျမန္ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဴပ္ဆိုသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ကို စက္တင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႕က ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အေျခခံ၍ အနာဂါတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ကိုအေျခခံသည္ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမျပဳရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ ညွိႏွိဳင္းအေျဖရွာသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ေသာ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္အပစ္ရပ္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ PPST မွ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းပါရွိသည္။

ထို႕အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ ဇူလုိင္လ (၁၃) ရက္ေန႕က ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ေတြ႕ဆံုဖြဲ႕မွ ေဆြးေႏြးတင္ျပသည့္ ၂၁ ပင္လံု ညီလာ ခံ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ႏုိင္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈတြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ေရး၊ ကိုယ္ပုိင္ျပဌန္းခြင့္အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး၊ လူနည္းစုအခြင့္အေရး၊ ျပည္နယ္စုဖြဲ႕မႈ စသည့္ ဖက္ဒရယ္မႈမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးကိစၥႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဆုိင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ ခ်မွတ္ႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈပံုစံမ်ား ရွာေဖြေရးကိစၥမ်ား၊ အလုပ္အဖြဲ႕မ်ား ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ရန္ မျပီးျပတ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို သက္ဆုုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည့္ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ဆံုးျဖတ္ေပးႏုိင္ေရးကိစၥ၊ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ က်န္ရွိေနေသးေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိစၥ စသည့္ အခ်က္ငါးခ်က္ႏွင့္အတူ အစုအဖြဲ႕မ်ားအၾကား ရွိေနေသာ နက္ရွိဳင္းသည့္ ကြာဟခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္မ်ားအဖြဲ႕PPST မွ အစိုးရတပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ညွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းေၾကညာထားသည္။

အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္ကို စက္တင္ဘာလ ၈ရက္ေန႔မွ ၁၁ရက္ေန႔ထိ ထိုင္ႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခက္တုိက္ခက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏တတိယအၾကိမ္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀းအၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။