Input your search keywords and press Enter.

ICJ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဖလမ္းၿမိ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံအား ေထာက္ခံပြဲျပဳလုပ္မည့္အေပၚ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေန

Salai C.Lian

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္သည္ဆုိသည္႔ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ တရားစြဲဆုိ မႈအေေပၚ ရင္ဆုိင္မည္႔ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား ေထာက္ခံမည္႔ပြဲကုိ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀)ရက္ေန႔၌ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေထာက္ခံပြဲက်င္းပရန္ ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားရွိ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္သည္ဆုိသည္႔ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ တရားရင္ဆုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြါသြားၿပီျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံသည့္ လူထုလွည့္လည္စီတန္းမႈကို ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၏ ႏွိဳးေဆာ္မႈျဖင့္ ျပဳုလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္သူ Pu Ca Awi က “ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကေနျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္။
ပါတီအေရးလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ခရစ္ယာန္အေရးလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ဗုဒၶအေရးလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ႏူိင္င့ံအေရးျဖစ္တယ္၊ ႏူိင္ငံတကာက ဒီလုိလုပ္ေနေတာ့ ႏူိင္ငံသားတစ္ဦးအေနနဲ႔ တာ၀န္ရွိတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သေဘာထားတယ္၊ သူမ်ားကၽြန္မဟုတ္ခ်င္တဲ့သူအားလုံးမွာ တာ၀န္ရွိတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ယင္းကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏူိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးလုပ္ရွားေနသူ ေဒၚ Cherry Zahau ကခ်င္းျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္သည္ဆုိသည္႔ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ တရားစြဲခံရသည္႔ ကိစၥရပ္အေပၚ ႏူိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံကုိ မေထာက္ခံသင့္ ေၾကာင္းေျပာသည္။

Mai Cherry Zahau က “ရုိဟင္ဂ်ာ ေတြက ခ်င္းျပည္နယ္ကုိ လာခဲ့ပါလုိ႔ေျပာရင္ေတာင္ သူတုိ႔လာမွာ မဟုတ္ဘူး၊ သူတုိ႔ေတြက ငါးဖမ္းအလုပ္သမားေတြ ျဖစ္တယ္၊ သူတုိ႔အရင္ကတည္းက ေနလာခဲ့တဲ့ ေနရာကေန နင္ထုတ္ခံရတာျဖစ္တယ္။ ႏွစ္ ၇၀ လုံးလံုးအုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့တဲ့ အခ်ဳိ႕ဗမာေတြေတာင္မေၾကာက္ပဲ သူတုိ႔ကုိဘာလုိ႔ သြားေၾကာက္ရတာလဲ စာေတာင္ေကာင္းေကာင္း မတတ္တဲ့ ဆင္းရဲသားေတြကုိ သြားေၾကာက္စရာမလုိဘူး၊ ၿပီးေတာ့ ခ်င္းျပည္သူေတြကလည္း ဒီကစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး စြပ္စြဲခံရတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံကို လုံး၀မေထာက္ခံသင့္ဘူး” ဟု ေျပာသည္။

လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္သည္ဆုိသည္႔ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ တရားရင္ဆုိင္ရန္ သြားသည္႔ ႏူိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံေထာက္ခံပြဲကုိ ပါ၀င္ရန္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနဘက္မွ ဖလမ္းၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဘာသာေရးအသင္းေတာ္မ်ားအတြင္း ဖိတ္ၾကားေရးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ႏွိဳးေဆာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဖလမ္းခရစ္ယာန္ ဂုဏ္းေပါင္းစံု အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား မိတ္သဟာရအဖြဲ႕ ဥကၠဌ Rev.Daniel Vai Lian Zul ကေျပာသည္။

Rev. Daniel Vai Lian Zul က “ႏူိင္ငံေရးနဲ႕ ပါတီမွာ သင္းအုပ္ဆရာေတာ္ေတြ ပါတာမဟုတ္ဘူး၊ အားေပးတဲ့သူႏွင့္ အားမေပးသူရွိတယ္ ဆုိတာလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ပါခ်င္တဲ့သူပါမယ္၊ မပါခ်င္တဲ့သူမပါဘူး၊ အတင္းခုိင္းတာေတြ လုံး၀မရွိဘူး၊ အသင္းေတာ္အတြင္း ေၾကညာေပးဖို႕ေတာင္းဆုိမွဳသက္သက္ပါ၊ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေၾကညာေပးတာျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႕ ေထြအုပ္မွ ဘာသာေရးအသင္းေတာ္မ်ားအတြင္း လူထုေထာက္ခံပြဲျပဳလုပ္ရန္ ေၾကညာေပးေစေရး လုပ္ေနလွ်င္လည္း အသင္းေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ျငင္းဆုိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း လူ႕အခြင့္အေရး တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူ ေဒၚ ခ်ယ္ရီဇာေဟာင္ကေျပာသည္။

ေဒၚခ်ယ္ရီဇာေဟာင္က “သင္းအုပ္ဆရာေတြကလည္း စာေပးခုိင္းတယ္ဆုိတာကေတာ့ သူတုိ႔ကလည္း ျငင္းဖုိ႔လုိတယ္ေလ၊ အရမ္းဆင္းရဲတဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ ႏူိင္ငံတကာက ေထာက္ပံ့ေပးတာျဖစ္တယ္၊ သူတုိ႔အေပၚအခုလုိျမန္မာႏူိင္ငံမွာျဖစ္လာေတာ့ သြားေျဖရွင္းဖုိ႔ ႏူိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဘာလုိ႔ေထာက္ခံေပးရမွာလဲ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကလည္း ေထာက္ခံစရာအေၾကာင္း မရွိဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိးကြယ္တဲ့ဘုရားက ဆင္းရဲသားေတြ၊ ခြဲျခားမႈမရွိတဲ့သူပါ၊ ဘာေၾကာင့္ ယုံၾကည္သူေတြက ကုိယ့္ေဒသမွာ မေနႏူိင္ပဲ အႏွိမ္ခံတဲ့သူေတြဖက္က မေထာက္ခံတာလဲ၊ လူနည္းစုကို ႏွင္ထုတ္တဲ့သူေတြကုိ သြားၿပီးေထာက္ခံစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး” ဟု ေျပာသည္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ တြဲဖက္ဥကၠဌျဖစ္သူ ဆလုိင္းငိုင္ဆာ့ခ္ကလည္း “ မွားမွားမွန္မွန္ လူပုဂၢိဳလ္ကို ဇြတ္အဆင္းေထာက္ခံျခင္းသည္ အလြန္အႏၱရယ္ႀကီးပါသည္။ မွားသူကို လမ္းမွားဆက္ေလွ်ာက္ဖုိ႕ တြန္းပို႕သလုိျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
အေၾကာင္းျခင္းအရာအေပၚတြင္ အေျချပဳၿပီး အမွတ္တရားဖက္က ရပ္တည္ျခင္းသာလွ်င္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အတြက္ လံုၿခံဳမႈကို ျဖစ္တည္ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္” ဟု သူ၏ အြန္လုိင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ေရးသားထားသည္။

ထို႕အျပင္ “ သို႕ျဖစ္ပါ၍ ခ်င္းျပည္သူအပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားအားလံုးက ICJ အား အခ်င္းျဖစ္ကိစၥအတြက္ အမွန္တရားအတုိင္းစစ္ေဆးစီရင္ေပးရန္သာ ေတာင္းဆိုရမည္ျဖစ္သည္” ဟုဦးငိုင္ဆာ့ခ္မွ သူ၏ ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ေရးထားသည္။

နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ The Hague ၿမိဳ႕ ႏုိင္ငံတကာတရားရုံးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ တရားရင္ဆုိင္ရန္သြားသည္႔ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံအား ေထာက္ခံပြဲကုိ ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ ျပဳလုပ္သူမ်ားရွိသကဲ့သို႕ ICJ/ICC ဖက္ကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံတကာ ျမန္မာသံရံုးမ်ားတြင္ ေထာက္ခံပြဲမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။

Zawgyi

ICJ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဖလမ္းၿမိ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံအား ေထာက္ခံပြဲျပဳလုပ္မည့္အေပၚ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေန

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္သည္ဆုိသည္႔ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ တရားစြဲဆုိ မႈအေေပၚ ရင္ဆုိင္မည္႔ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား ေထာက္ခံမည္႔ပြဲကုိ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀)ရက္ေန႔၌ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေထာက္ခံပြဲက်င္းပရန္ ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားရွိ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္သည္ဆုိသည္႔ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ တရားရင္ဆုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြါသြားၿပီျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံသည့္ လူထုလွည့္လည္စီတန္းမႈကို ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၏ ႏွိဳးေဆာ္မႈျဖင့္ ျပဳုလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္သူ Pu Ca Awi က “ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကေနျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္။ ပါတီအေရးလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ခရစ္ယာန္အေရးလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ဗုဒၶအေရးလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ႏူိင္င့ံအေရးျဖစ္တယ္၊ ႏူိင္ငံတကာက ဒီလုိလုပ္ေနေတာ့ ႏူိင္ငံသားတစ္ဦးအေနနဲ႔ တာ၀န္ရွိတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သေဘာထားတယ္၊ သူမ်ားကၽြန္မဟုတ္ခ်င္တဲ့သူအားလုံးမွာ တာ၀န္ရွိတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ယင္းကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏူိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးလုပ္ရွားေနသူ ေဒၚ Cherry Zahau ကခ်င္းျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္သည္ဆုိသည္႔ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ တရားစြဲခံရသည္႔ ကိစၥရပ္အေပၚ ႏူိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံကုိ မေထာက္ခံသင့္ ေၾကာင္းေျပာသည္။

Mai Cherry Zahau က “ရုိဟင္ဂ်ာ ေတြက ခ်င္းျပည္နယ္ကုိ လာခဲ့ပါလုိ႔ေျပာရင္ေတာင္ သူတုိ႔လာမွာ မဟုတ္ဘူး၊ သူတုိ႔ေတြက ငါးဖမ္းအလုပ္သမားေတြ ျဖစ္တယ္၊ သူတုိ႔အရင္ကတည္းက ေနလာခဲ့တဲ့ ေနရာကေန နင္ထုတ္ခံရတာျဖစ္တယ္။ ႏွစ္ ၇၀ လုံးလံုးအုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့တဲ့ အခ်ဳိ႕ဗမာေတြေတာင္မေၾကာက္ပဲ သူတုိ႔ကုိဘာလုိ႔ သြားေၾကာက္ရတာလဲ စာေတာင္ေကာင္းေကာင္း မတတ္တဲ့ ဆင္းရဲသားေတြကုိ သြားေၾကာက္စရာမလုိဘူး၊ ၿပီးေတာ့ ခ်င္းျပည္သူေတြကလည္း ဒီကစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး စြပ္စြဲခံရတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံကို လုံး၀မေထာက္ခံသင့္ဘူး” ဟု ေျပာသည္။

လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္သည္ဆုိသည္႔ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ တရားရင္ဆုိင္ရန္ သြားသည္႔ ႏူိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံေထာက္ခံပြဲကုိ ပါ၀င္ရန္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနဘက္မွ ဖလမ္းၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဘာသာေရးအသင္းေတာ္မ်ားအတြင္း ဖိတ္ၾကားေရးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ႏွိဳးေဆာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဖလမ္းခရစ္ယာန္ ဂုဏ္းေပါင္းစံု အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား မိတ္သဟာရအဖြဲ႕ ဥကၠဌ Rev.Daniel Vai Lian Zul ကေျပာသည္။

Rev. Daniel Vai Lian Zul က “ႏူိင္ငံေရးနဲ႕ ပါတီမွာ သင္းအုပ္ဆရာေတာ္ေတြ ပါတာမဟုတ္ဘူး၊ အားေပးတဲ့သူႏွင့္ အားမေပးသူရွိတယ္ ဆုိတာလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ပါခ်င္တဲ့သူပါမယ္၊ မပါခ်င္တဲ့သူမပါဘူး၊ အတင္းခုိင္းတာေတြ လုံး၀မရွိဘူး၊ အသင္းေတာ္အတြင္း ေၾကညာေပးဖို႕ေတာင္းဆုိမွဳသက္သက္ပါ၊ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေၾကညာေပးတာျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႕ ေထြအုပ္မွ ဘာသာေရးအသင္းေတာ္မ်ားအတြင္း လူထုေထာက္ခံပြဲျပဳလုပ္ရန္ ေၾကညာေပးေစေရး လုပ္ေနလွ်င္လည္း အသင္းေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ျငင္းဆုိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း လူ႕အခြင့္အေရး တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူ ေဒၚ ခ်ယ္ရီဇာေဟာင္ကေျပာသည္။

ေဒၚခ်ယ္ရီဇာေဟာင္က “သင္းအုပ္ဆရာေတြကလည္း စာေပးခုိင္းတယ္ဆုိတာကေတာ့ သူတုိ႔ကလည္း ျငင္းဖုိ႔လုိတယ္ေလ၊ အရမ္းဆင္းရဲတဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ ႏူိင္ငံတကာက ေထာက္ပံ့ေပးတာျဖစ္တယ္၊ သူတုိ႔အေပၚအခုလုိျမန္မာႏူိင္ငံမွာျဖစ္လာေတာ့ သြားေျဖရွင္းဖုိ႔ ႏူိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဘာလုိ႔ေထာက္ခံေပးရမွာလဲ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကလည္း ေထာက္ခံစရာအေၾကာင္း မရွိဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိးကြယ္တဲ့ဘုရားက ဆင္းရဲသားေတြ၊ ခြဲျခားမႈမရွိတဲ့သူပါ၊ ဘာေၾကာင့္ ယုံၾကည္သူေတြက ကုိယ့္ေဒသမွာ မေနႏူိင္ပဲ အႏွိမ္ခံတဲ့သူေတြဖက္က မေထာက္ခံတာလဲ၊ လူနည္းစုကို ႏွင္ထုတ္တဲ့သူေတြကုိ သြားၿပီးေထာက္ခံစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး” ဟု ေျပာသည္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ တြဲဖက္ဥကၠဌျဖစ္သူ ဆလုိင္းငိုင္ဆာ့ခ္ကလည္း “ မွားမွားမွန္မွန္ လူပုဂၢိဳလ္ကို ဇြတ္အဆင္းေထာက္ခံျခင္းသည္ အလြန္အႏၱရယ္ႀကီးပါသည္။ မွားသူကို လမ္းမွားဆက္ေလွ်ာက္ဖုိ႕ တြန္းပို႕သလုိျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အေၾကာင္းျခင္းအရာအေပၚတြင္ အေျချပဳၿပီး အမွတ္တရားဖက္က ရပ္တည္ျခင္းသာလွ်င္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အတြက္ လံုၿခံဳမႈကို ျဖစ္တည္ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္” ဟု သူ၏ အြန္လုိင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ေရးသားထားသည္။

ထို႕အျပင္ “ သို႕ျဖစ္ပါ၍ ခ်င္းျပည္သူအပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားအားလံုးက ICJ အား အခ်င္းျဖစ္ကိစၥအတြက္ အမွန္တရားအတုိင္းစစ္ေဆးစီရင္ေပးရန္သာ ေတာင္းဆိုရမည္ျဖစ္သည္” ဟုဦးငိုင္ဆာ့ခ္မွ သူ၏ ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ေရးထားသည္။

နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ The Hague ၿမိဳ႕ ႏုိင္ငံတကာတရားရုံးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ တရားရင္ဆုိင္ရန္သြားသည္႔ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံအား ေထာက္ခံပြဲကုိ ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ ျပဳလုပ္သူမ်ားရွိသကဲ့သို႕ ICJ/ICC ဖက္ကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံတကာ ျမန္မာသံရံုးမ်ားတြင္ ေထာက္ခံပြဲမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။