Input your search keywords and press Enter.

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္မႈလံုး၀မရွိသည့္ ေက်ာင္းေပါင္း ၂၂ေက်ာင္းရွိ

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္မႈလံုး၀မရွိသည့္ ေက်ာင္းေပါင္း ၂၂ေက်ာင္းရွိ

Salai Benezer

၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖဆိုရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈလံုး၀မရွိသည့္ ေက်ာင္းေပါင္း ၂၂ေက်ာင္းရွိၿပီး အဆိုပါေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေျဖဆိုခဲ့သည့္ ဦးေရမွာ ၄၀၈ဦး ရွိေၾကာင္း ျပည္နယ္ပညာေရးရံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

“ေအာင္စာရင္းထြက္ကတည္းက ေနျပည္ေတာ္ေရာက္ေနလုိ႔ အတိအက်ေတာ့ မသိဘူး၊ က်ီခါးက ေက်ာင္းဆိုရင္ ငါးႏွစ္ဆက္တိုက္ ေအာင္ျမင္တဲ့သူမရွိတာကေန ဒီႏွစ္ေတာ့ ဘဲဥကြဲလာတယ္၊ ေအာင္ခ်က္လံုး၀မရွိတဲ့ေက်ာင္းေတြလည္း ရွိတာေပါ့ေလ၊ တစ္ခ်ဳိ႕က်ေတာ့ အရင္ႏွစ္က ေအာင္ခ်က္မရွိေပမယ့္ ဒီႏွစ္ ေအာင္လာတဲ့ ေက်ာင္းေတြလည္းရွိပါတယ္”ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးမွေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖဆိုခဲ့သည့္ ေက်ာင္းေပါင္း ၁၀၇ ေက်ာင္း တြင္ ၁၀၇၇၁ ဦး ေျဖဆိုသည့္ထဲတြင္ ၂၁၁၀ ဦးေအာင္ျမင္ၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၁၉.၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ေအာင္ခ်က္အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမဳိ႕နယ္အလိုက္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ခ်က္အမ်ားဆံုးရရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္မွာ ၂၉.၄၃ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ားဆံုးရရွိၿပီး အနည္းဆံုးရရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္မွာ ၆.၈၄ရာခိုင္းႏႈန္းျဖင့္ ပလက္၀ၿမဳိ႕နယ္မွရရွိသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၏ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ႏွစ္အလိုက္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ၁၇.၈၅ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ၁၄.၃၆ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ၁၉.၀၄ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ၁၆.၆၄ရာခိုင္ႏႈန္း အသီသီးရရွိသည္။