Input your search keywords and press Enter.

ဒီအတုိင္းသာ ဆက္သြားေနရင္ လြယ္ပါ့မလား

                                                                                                    ———————————————-

ႏိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ စီးပြါးေရးတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိမွာျဖစ္သလုိ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြါးေရးေနွးေကြးရျခင္း၊ က်ဆင္းျခင္းေတြမွာလည္း ေနာင္ခံအေၾကာင္းရင္း မ်ားစြာ ရွိမွာျဖစ္ပါသည္။

က်ြန္ေတာ္ ျပီးခဲ့ေသာျမန္မာျပည္မွာ မတ္လ၂၀ရက္ေန႕တြင္ တစ္ေဒၚလာကုိ ၁၃၃၀က်ပ္နဲ့ ေဒၚလာငါးရာကုိ ၀ယ္ျပီး နိုင္ငံျခားေရာက္ေတာ့ တစ္ေဒၚလာကုိ အင္ဒုိေငြ ၁၃၃၀၀ ရူပီးႏွဳန္းျဖင့္ ျပန္ေရာင္းကာ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ၀ယ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုတြင္ ျမန္မာျပည္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာကို ၀ယ္လုိလ်ွင္ တစ္ေဒၚလာကုိ က်ပ္ ၁၆၀၀ ေက်ာ္ ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူ ယခုအေမရိကန္တစ္ေဒၚလာကုိ အင္ဒုိနီးရွားနိုင္ငံတြင္ သြားေရာင္းပါက ၁၄၈၀၀ ရူပီးေလာက္ပဲရမွာ ျဖစ္ပါသည္။  အင္ဒုိေငြသည္ အာဆီယံနုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ ဗီယက္နာမ္ေဒါင္ေငြျပီးလ်ွင္ အေဖာင္းပြဆုံးလုိ႕ ေျပာလုိ႔ရပါသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာနွင့္လဲလွယ္ရာတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ ေငြေၾကးတန္ဖုိးေဖာင္းပြေနေသာ္လညး္ ၄င္းတုိ႔၏ ေငြေၾကးႏွင့္ စီးပြါးေရးတည္ျငိမ္ေနသည္။ ကုန္ေစ်းႏွဳန္း တည္ျငိမ္သည္။ ၾကက္ဥ တစ္ကီလုိ (ၾကက္ဥအၾကီး ၁၆လုံး) ကုိ ၂၀၀၀၀ ရူပီး(ျမန္မာေငြ ၂၀၀၀က်ပ္ေပါ့) မတ္လကတည္းက အခုထိ အဲ့ေလာက္ပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပီးခဲ့ေသာ မတ္လက ၾကက္ဥတစ္လုံးသည္ က်ပ္၁၁၀ ျဖစ္ရာကေန ယခုဆုိ ၁၅၀က်ပ္အထိျမင့္တက္သြားသည္။

ျပီးခဲ့ေသာ မတ္လတြင္ ျမန္မာေငြတစ္က်ပ္ကို အင္ဒုိေငြ ၁၀ရူပီးေလာက္နဲ့ တုိက္ရုိက္လဲလွယ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုတြင္မူ ျမန္မာေငြတစ္က်ပ္ကုိ အင္ဒိုေငြ ၈ရူပီးေလာက္ျဖစ္သြားျပီေလကြယ္။ထုိ႔အျပင္ ယခင္က ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္ မတိမ္းမယိမ္းျဖစ္သည့္ ေတာင္ကုိးရိယားေငြေၾကး ၀မ္ ေတာင္မွယခုဆို ျမန္မာက်ပ္ေငြနဲ့ ကြာျခားေနျပီ။ 1us$ = 1600kyt ( buy  and sell) ရွိေနခ်ိန္မွာ သူတုိ့ ၀မ္က  1us$ = 1114 won ခန့္ပဲ ရွိသည္။ သူတုိ့ဆီမွာ ခိုင္ခန့္ေတာင့္တင္းသည့္ ေရရွည္စီးပြါးေရးစနစ္ေတြ၊ ထုတ္ကုန္ေတြ ရွိေနလုိ႔ မေျပာလုိပါ။ အထက္ပါ စာေၾကာင္းမ်ားအရ ၆လအတြင္း ျမန္မာႏွင့္ အျခား ကုန္သြယ္ဘက္ႏုိင္ငံမ်ား အထူးသျဖင့္ အင္ဒုိ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳ ရာခုိင္နွဳန္းအသီးသီးကုိ တြက္ခ်က္လုိ႔ ရပါသည္။ အင္ဒုိတုိ႔၏ ရူပီးသည္ မိမိတုိ႕၏ က်ပ္ေငြထက္ တန္ဖိုး ရွစ္ဆခန္႔ ေလ်ာ့ေနေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔၏ တုိင္းျပည္၀င္ေငြ ႏွင့္ နိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ၀င္ေငြမွာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ မိမိတုိ႕ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ သာလြန္လ်က္ ရွိပါသည္။ ထု္ိ႕ေၾကာင့္ ေငြေၾကးတန္ဖုိးနိမ့္က်မွဳသည္လည္း တုိင္းျပည္စီးပြါးေရး ႏွင့္ တုိင္းျပည္၀င္ေငြ တုိ႕အေပၚ တုိက္ရုိက္မသက္ဆုိင္ပါဘူး။ ဗီယက္နာမ္ဆုိလ်ွင္ သူတုိ႕ေငြေၾကးေဒါင္ကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာနွင့္လဲလွယ္ရာတြင္ usတစ္ေဒၚလာကုိ ၂၃၃၀၀ေဒါင္ ၀န္းက်င္ျဖင့္ ယခုခ်ိန္ လဲလွယ္ၾကရသည္။ သုိ့ေသာ္လည္း စီးပြါးေရးတည္ျငိမ္ ေကာင္းမြန္ျပီး တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ တုိးတက္ေနလ်က္ ရွိပါသည္။ သူတို႕ႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးႏွင့္ အေျခခံပညာေရးက႑မ်ားတြင္ အရွိန္အားျဖင့္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေနလ်က္ ရွိပါသည္။ ေငြေၾကးနည္းပညာတုိးတက္လ်က္ရွိသည္။  အာဆီယံနိုင္ငံ (၁၀)ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ေငြေၾကးမ်ားကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ လဲလွယ္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာအာဆီယံနုိင္ငံမ်ား၏ ေငြေၾကးတန္ဖုိးမ်ားကုိလည္း  ျမင့္စဥ္ နိမ့္လုိက္ ေဖာ္ျပမည္ဆုိလ်ွင္ စင္ကပူ>ဘရူနိုင္း> မေလးရွား> ထုိင္း >ဖလစ္ပုိင္> ျမန္မာ> ကေမာဒီယား လာအုိ >အင္ဒုိနီးရွား >ဗီယက္နာမ ယခုလုိ ေတြ႔ရွိရမွာျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံေငြေၾကးမခုိင္မာမွဳအေပၚ မိမိႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနနဲ့ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါသည္။စိတ္မေကာင္းသည့္ အေၾကာင္းရင္းကလည္း အျခားမဟုတ္ မိမိႏိုင္ငံကုိ တုိးတက္ေစခ်င္လုိ႔ မိမိႏိုင္ငံကုိ အာဆီယံႏိုင္ငံအားလုံးက ေက်ာ္တက္သြားၾကမွာ စုိးရိမ္မိလုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႕နိုင္ငံ တုိးတက္ဖုိ႔အခ်ိန္ေရာက္လင့္ကစား ေမ်ွာ္မွန္းသေလာက္မတုိးတက္တာ ဘာေၾကာင့္မ်ားလဲ? စီးပြါးေရးေနွးေကြးေနရတာလဲ ဘာေၾကာင့္မ်ား GDP မတုိးတက္တာလဲ ဆုိျပီး ေတြးေနခဲ့မိ။ ၾကိဳတင္ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေတြက ၾကီးမားလြန္းလုိ႔လား ဒါမွမဟုတ္ က်ြန္ေတာ္ကမ်ား စိတ္ေလာဆနၵ ေစာေနလုိ့လားမသိဘူး။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ရခုိင္တြင္ျဖစ္ျပီးသား ကိစၥေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံကုိ မေထာက္ခံၾကလုိ႔ ျဖစ္နုိင္သည္။ မည္သုိ့ပင္ ဆုိေစကာမူ မိမိတုိ႕ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ တုိးတက္ဖုိ့ နိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိ ပညာေရးက႑ကုိ တာ၀န္ယူသူေတြ၊ ျငိမ္ခ်မ္းေရး က႑ကုိ တာ၀န္ယူသူေတြ၊ စီးပြါးေရးက႑ကုိ တာ၀န္ယူသူေတြ၊ နည္းပညာက႑ကုိ တာ၀န္ယူသူေတြ ႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အထူးအထူး စြမ္းေဆာင္ရည္ ပညာျမင့္မားဖုိ႔လည္း လုိအပ္လွပါသည္။ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အဂတိကင္းစင္ ရုိးသား ျခမစားတတ္ရုံနွင့္ မလုံေလာက္ပါဘူး။ က႑အလုိက္တုိးတက္ဖုိ႔ တုိးတက္လာသည့္ နည္းပညာကြန္ယက္စနစ္ကုိ အခြင့္ေကာင္းယူျပီး ႏိုင္ငံေတာ္တုိးတက္ဖုိ႕အတြက္ ကုိယ္တာ၀န္ယူသည့္က႑တုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ ျပင္ပနုိင္ငံမ်ား၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိလည္း အလက္ထေရာနစ္နည္းပညာကေန တဆင့္ ေလ့လာတတ္ဖုိ႕လုိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကမၠာ႔အန့ံတြင္ လူလတ္ပုိင္းမ်ားက ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ ၀န္ၾကိးအဆင့္ရာထူးကို တာ၀န္ယူၾကလုိ့ တုိးတက္ေနၾကသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ယခု ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏိုင္ငံ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ နယူးဇီလန္နိုင္ငံ၏ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ေကာ္စတာရီကာႏိုင္ငံ၏ သမၼတ ႏွင့္ အခု မေလးရွား အားကစား ၀န္ၾကီးစသည့္တုိ႔ လုိမ်ိဳးေပါ့။ ထုိ႔ကဲ့သုိ့ တုိးတက္လာသည့္ နည္းပညာကုိ ရင္ဆုိင္ႏိုင္ေသာ လူလတ္ပုိင္းမ်ားကုိ ရာထူးတာ၀န္ေပးျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအတြက္ နည္းပညာနွင့္ အက်ြမ္းတ၀င္ျဖစ္ဖုိ့ နည္းပညာ၀န္းက်င္ေကာင္းေတြ ဖန္တီးဖုိ႕ ပုိျပီးေတာ့အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာမည္။

လက္ရွိအစိုးရအတြက္ ယခုခ်ိန္ထိ လူထုေထာက္ခံမွဳစမ္းသပ္ပဲြလုိ႕ေျပာလုိ႔ရသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြသည္ နီးသထက္ နီးပါသည္။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကုိ ေရြးခ်ယ္ရာ၌ မိမိကိုယ္ကုိယ္ ယုံၾကည္မွဳရွိေသာသူ၊ အျမဲတမ္း နည္းပညာ၏ စိန္ေခၚမွဳကို ရင္ဆုိင္နိုင္စြမ္းရွိေသာသူ၊ ဥပေဒပညာကုိ အတင့္အသင့္ သိမွတ္ေသာသူ ၊ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ အထူးသျဖင့္ ကုိယ္စားျပဳသည့္ ေဒသဖံြ့ျဖိဳးေရးအတြက္ ဘက္ေပါင္းစုံတြင္ တီထြင္ၾကံတတ္မည့္ ပုဂုိလ္မ်ိဳးကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္ေပသည္။  ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း တစ္ေယာက္အေနနဲ့ အၾကံျပဳျခင္းသက္သက္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအလ်င္အျမန္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ထုိးက်ျခင္း ၊ ေရရွည္စီးပြါးေရး မတည္ျငိမ္ျခင္း ၊ တုိင္းျပည္၀င္ေငြ မတုိးတက္ျခင္း ႏွင့္ ကုန္ေစ်းနွုန္းေတြ ျမင့္တက္ျခင္း စသည့္တုိ႔သည္ ပညာေရးက႑၊ စီးပြါးေရးက႑၊ နည္းပညာက႑၊ ဥပေဒက႑ ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မ်ားကုိ တာဝန္ယူေသာသူမ်ားတြင္ မ်ားစြာ မူတည္လ်က္ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာနုိင္ငံအေနျဖင့္ တုိးတက္မွဳအပုိင္းလည္း ရွိေနပါေသးသည္။ အတုိးတက္ဆုံး က႑သည္ အဂတိလုိက္စားမွဳတုိင္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းျပည္၀င္ေငြမတုိးတက္ တုိင္းျပည္ရာႏွုန္းျပည့္ မျငိမ္းခ်မ္း ေငြေၾကးတန္ဖုိးထုိးဆင္း ကုန္ေစ်းနုွန္းေတြျမင့္တက္ စသည့္အခ်က္မ်ားက ပုိျပီး ဆိုးရြာေနတာကုိ ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိနိုင္ငံသား တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အားမလုိ အားမရ ျဖစ္မိတာ အမွန္ပင္။  ဒီတုိင္းဆက္သြားလုိ႕ ေနာင္ ၅နွစ္ ခန့္တြင္ ျမန္မာ့ေငြေၾကးတန္ဖိုးသည္ အင္ဒုိအင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ ဗီယက္နာမ္တုိ႕၏ ေငြေၾကးတန္ဖိုးေအာက္တြင္ ေရာက္ရွိသြား ႏိုင္ေပမည္။ အာဆီယံမွာ ထုိးထုိးေထာင္ေထာင္ ေနႏိုင္ဖုိ႔ အေရးၾကီးလွသည့္၂၀၂၀ခုနွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ၾကီးပဲြအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ေခတ္နဲ့အညီ တုိးတက္ေနေသာ နည္ပညာမ်ားကုိ လုိက္မီႏိုင္ေသာ အမတ္မ်ားအႏိုင္ရဖုိ႔ အေရးၾကီးေပမည္။

တုိင္းျပည္အတြက္ အေရးအၾကီးဆုံး ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားျဖစ္သည့္ အထူးသျဖင့္ ပညာေရး၊ စီးပြါးေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးတုိ့အတြက္ အရည္အခ်င္းရွိျပီး မိမိတုိ႔နယ္ပယ္၌ ႏွိဳက္ႏွိဳက္ခ်ြတ္ခ်ြတ္သိရွိသူ ၊ တီထြင္ၾကံဆလ်က္ အစဥ္တုိးတက္ေနသည့္ နည္းပညာေခတ္ကုိ အမီလုိက္နုိင္ငံေသာ နိုင္ငံ့ဦးေသွ်ာင္ ၀န္ၾကီးမ်ား လုိအပ္ပါမည္။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးတစ္ေယာက္သည္ အဂတိကင္းရွင္းရုံ ရုိးသားအေနေအး ျခမစားတတ္ရုံနွင့္ တုိင္းျပည္ကုိ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔မလုံေလာက္ပါဘူး ။

ထုိ႕ေၾကာင့္ ယခုအေျခအေနတုိင္း ဆက္မသြားဘဲ အာဆီယံအလယ္ ကမာ့အလယ္၌ အာရွက်ားအစစ္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနႏိုင္ဖုိ႔ ႏွင့္ တုိင္းျပည္ဖံြ႔ျဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ အေရးၾကီးဆုံးေသာ က႑၅ခုအတြက္ သူ႔က႑ပညာနယ္ပယ္တြင္ က်ြမ္းက်င္ေသာသူ၊  မိမိကိုယ္ကုိယုံၾကည္မွဳရွိျပီး က်န္းမာေသာသူ ၊ အျမဲတမ္း နည္းပညာ၏ စိန္ေခၚမွဳကို ရင္ဆုိင္နိုင္စြမ္းရွိေသာသူ တီထြင္ၾကံတတ္သည့္ပုဂၢိဳလ္လုိ္မ်ိဳးမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အေရးၾကီးပါလွသည့္ထိပ္တန္း၀န္ၾကီးေနရာမ်ား တာ၀န္ေပးသင့္ပါေၾကာင္း အရည္အေသြးျပည့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား မ်ားစြာ လုိအပ္ပါေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ပါသည္း။

ကီးေကေခ်ာခမ္း

၂၃.၉.၂၀၁၈