Input your search keywords and press Enter.

မတူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားစည္လံုးညီညြတ္မႈပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ မတူဖိုရမ္ ယေန႕စတင္ က်င္းပ

မတူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားစည္းလံုးညီညြတ္မႈပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ မတူဖိုရမ္ကို ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီၿမဳိ႕တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ေန႕မွ စတင္က်င္းပေနၿပီျဖစ္သည္။

မတူဖိုရမ္က်င္းပရသည့္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ မတူလူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာရန္၊ မတူပီၿမဳိ႕နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား၏ အနာဂတ္တြင္ က႑အသီးသီး ဘက္စံုဖြံ႕ျဖဳိးတိုးတက္လာေစရန္၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအခန္း က႑ျမွင့္တင္လာေစရန္စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖိုရမ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမွ ဘ႑ာထိန္း ဆလုိင္းႏုိဘိခ္က “ကၽြန္ေတာ္တို႕ဒီဖိုရမ္ကို သက္ဆုိင္ရာကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးမွ လုပ္ေစခ်င္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ရန္ပံုေငြေထာက္ပ့ံမႈရတဲ့ အေျခအေနအရ အဲဒီေလာက္ထိ ေရႊ႕လုိ႕မရတဲ့အတြက္ ဒီလအတြင္း လုပ္လုိက္တာပါ။ ပါတီမဲဆြယ္မႈအတြက္ ဆိုတာမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးထင္တာလည္းရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕လည္း ျပန္ေျပာတာေပါ့။ ဒါက ပါတီနဲ႕လည္းဘာမွမဆုိင္ဘူး။ မတူမ်ိဳးႏြယ္စုအတြက္ လုပ္တဲ့ဖိုရမ္ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ” ဟုေျပာသည္။

ယေန႕ဖုိရမ္ပထမေန႕တြင္ က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္း၊ ပညာေရးပုိင္းဆုိင္ရာ၊ က်ားမတန္းတူမႈႏွင့္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ မတူပီလူငယ္ႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားလွဳပ္ရွားမႈအေျခအေန ႏွင့္ မတူအမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္မႈစသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို တင္ျပျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းတို႕ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါ ယေန႕ေဆြးေႏြးသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားမွ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေနာက္ေန႕တြင္ အုပ္စုလုိက္ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဘံုသေဘာတူညီမႈယူျခင္း၊ ေၾကညာခ်က္သေဘာထုတ္ျပန္ျခင္းတုိ႕ကို ျပန္လည္ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရသည္။

မတူမ်ိဳးႏြယ္စုဖိုရမ္ပထမအႀကိမ္ကို ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီၿမိဳ႕တြင္ပင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းျပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။